Saturday, March 31, 2012

Puto Bungbung at Bibingka

Craving for  Puto Bungbung  


and Bibingka


Kaso sarado un shop ng nagtitinda sa Rodriguez Street.


1 comment:

You might also like:


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...